TRV:06167

ID TRV:06167
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hastighet skal kodes i henhold til Tabell: signalbalisegruppe og L.
 1. ”Kjør”-hastighet skal kodes til 0 eller 270 km/h.
 2. ”Vent”-hastighet i forsignal for innkjørhovedsignal og blokksignal skal kodes til 80 km/h ved avvik og 270 km/h ved rettspor.
 3. ”Vent”-hastighet i forsignal for utkjørhovedsignal skal kodes til ”sporvekselhastighet” ved avvik og 270 km/h ved rettspor.
  Unntak 1: Dersom det er plassert SVG (sporvekselbalisegruppe) ved utkjørhovedsignal kodes ”Vent”-hastigheten til 80 km/h ved avvik.
  Unntak 2: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
 4. Når hovedsignal viser signal 20, kodes ”Vent”-hastighet i tilhørende forsignal til 0 km/h.
  Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
 5. Repeterbalisegrupper skal ikke ha C-balise. Dersom det er behov for fallinformasjon skal dette gis i foregående forsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon