TRV:06174

ID TRV:06174
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Baliser ved indre hovedsignal: Baliser ved indre hovedsignal som kun kan vise «kjørsignal» når påfølgende hovedsignal viser ”kjørsignal” skal kodes som følgende:

1. Dersom dvergsignal på indre hovedsignals mast kan vise signal 44 eller 45 når det indre hovedsignalet viser signal 20, skal signalbalisegruppens A - balise (AX=4) gi «kjør» - hastighet 40 km/h og «vent» - hastighet 0 km/h.

2. Når indre hovedsignal viser signal 21 og påfølgende hovedsignal etterfølges av en sporveksel i avvik, skal A – balisen i indre hovedsignals balisegruppe gi “vent”-hastighet lik tillatt hastighet over sporvekselen etter påfølgende hovedsignal.

3. I øvrige tilfeller skal signalbalisegruppens A - balise gi “vent” - hastighet lik balisens “kjør” - hastighet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1941 Endringsartikkel 163
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon