TRV:06175

ID TRV:06175
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) A-balisen i L kodes alltid AX=4, AY=14 og AZ=14, og
  1. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand på linjen når 0,2 • D + 100 m > 0,5 • dl, hvor D er avstanden fra siste hovedsignal til frittstående forsignal, og dl er forsignalavstanden.
  2. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand ved samtidig togbevegelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2707
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon