TRV:06215

ID TRV:06215
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst "Vent"-hastighet i forsignal ved signal 24 skal kodes som påfølgende «kjør»-hastighet.

Unntak: Ved A-bortflytting i kombinasjon med SVG skal «vent»-hastigheten i forsignalet med A-bortflytting kodes til sporvekselhastighet selv om «kjør»-hastighet i påfølgende hovedsignal kodes til 270.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1627, Endringsartikkel 3638
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon