TRV:06216

ID TRV:06216
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Repeterbalisegrupper skal kodes som foregående forsignal, men til 220 km/h ved kjøring til rettspor dersom balisegruppen er utstyrt med en P-balise som er kodet med P-bortflytting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1627 Endringsartikkel 177
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon