TRV:06246

ID TRV:06246
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) H (AX=3 og AY=6) benyttes i stedet for H (AX=7) ved hastigheter < 70 km/h der hvor foregående hastighetsbalisegruppe er kodet med overhastighet.
AX '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"' 7 benyttes der hvor foregående hastighetsbalisegruppe ikke er kodet med overhastighet.
Grafikkvisning
AX = 7 benyttes der hvor foregående hastighetsbalisegruppe ikke er kodet med overhastighet..
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 928, Endringsartikkel 3231
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon