TRV:06270

ID TRV:06270
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen ca. 250 meter foran repeterbalisegruppa.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med disse balisegruppene er at toget skal kjenne avstanden tilstrekkelig nøyaktig til at eventuelt bortfall av repeterbalisegruppen oppfattes av systemet før hovedsignalet passeres.
Endringsartikler Endringsartikkel 1181 Endringsartikkel 232
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon