TRV:06327

ID TRV:06327
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Balisegruppens ID (i kodetabellens "ID-kolonne") utformes i henhold til Tabell: Baliseidentitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2206
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon