TRV:07814

ID TRV:07814
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ c) Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler i kontaktledningsanlegg skal utføres ved hjelp av avstand eller bruk av hindre (direkte berøring).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav TRV:00214, TRV:00215
Opprettet 2020/09/16
Referanse Veiledningen til fef §9-3
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon