TRV:07819

ID TRV:07819
Bok 531
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For å sikre belegg av sporfelter, skal korrosjonsbelegg og maling på kjøreflaten fjernes før det settes trafikk på spor gjennom sporvekselen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon