TRV:07825

ID TRV:07825
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.
  1. Utførelse: For hver av de tre fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming og utførelse for fasene til togvarmeposter.
Endringsartikler Endringsartikkel 2556
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme