TRV:07829

ID TRV:07829
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Utforming: 1000 V-fordeling bør oppdeles i en inntaksmodul per fase og en fordelingsmodul per togvarmepost. Antall fordelingsmoduler tilpasses hvert anlegg.
  1. Vurdering: Det skal tas høyde for enkel utvidelse av anlegget med flere fordelingsmoduler.
  2. Vurdering: Plass for nye moduler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en riktig utforming av anlegget og vurdere fremtidige behov for utvidelse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme