TRV:07829

ID TRV:07829
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utforming: 1000 V-fordeling bør oppdeles i en inntaksmodul per fase og en fordelingsmodul per togvarmepost. Antall fordelingsmoduler tilpasses hvert anlegg.
  1. Vurdering: Det skal tas høyde for enkel utvidelse av anlegget med flere fordelingsmoduler.
  2. Vurdering: Plass for nye moduler skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon