TRV:07833

ID TRV:07833
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonering: Fordelingsmodul dimensjoneres i henhold til prosjektert belastning for togvarmeposten. Overstrømsvern skal ikke ha større kontinuerlig driftsstrøm enn 630 A.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Rett dimensjonering
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme