TRV:07836

ID TRV:07836
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Isolasjonsnivå: Kabel fra fordelingsmodul til togvarmepost skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV [IEC 60502.1], [EN 50264].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett isolasjonsnivå for kabler
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme