TRV:07838

ID TRV:07838
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Ledertverrsnitt: Kabelen skal dimensjoneres etter prosjektert belastning for togvarmeposten.
  1. Utførelse: Vern skal dimensjoneres i henhold til FEL.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget dimensjoneres iht. forventet bruk og belastning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme