TRV:07838

ID TRV:07838
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ledertverrsnitt: Kabelen skal dimensjoneres etter prosjektert belastning for togvarmeposten.
  1. Utførelse: Vern skal dimensjoneres i henhold til FEL.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon