TRV:07846

ID TRV:07846
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Omfang: All betjening av togvarmeposter skal skje lokalt ved hver togvarmepost.
  1. Utførelse: Anlegget skal ha visning av alle feilmeldinger som påvirker anleggets funksjon lokalt i fordelings- eller styretavle for anlegget.
  2. Utførelse: Det bør være mulighet for logg av feilmeldinger med lagring i minimum 1 måned.
  3. Utførelse: Anlegget bør forberedes for fjernovervåkning av funksjonskritiske feilmeldinger til betjent sted.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon