TRV:07846

ID TRV:07846
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Omfang: All betjening av togvarmeposter skal skje lokalt ved hver togvarmepost.
  1. Utførelse: Anlegget skal ha visning av alle feilmeldinger som påvirker anleggets funksjon lokalt i fordelings- eller styretavle for anlegget.
  2. Utførelse: Det bør være mulighet for logg av feilmeldinger med lagring i minimum 1 måned.
  3. Utførelse: Anlegget bør forberedes for fjernovervåkning av funksjonskritiske feilmeldinger til betjent sted.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en trygg betjening av anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme