TRV:07847

ID TRV:07847
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Plassering: Togvarmepost skal plasseres tett ved det sporet den skal forsyne.
  1. Utførelse: Togvarmeposten skal plasseres slik at den ikke kommer innenfor minste tverrsnittprofil, se [520], Profiler og minste tverrsnitt.
  2. Utførelse: Hver togvarmepost skal kunne tilkobles materiell i kun ett spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en trygg betjening av anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme