TRV:07848

ID TRV:07848
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utforming: Togvarmeposten skal ha, varig og godt synlig merking med unikt navn, spor nummer/navn som forsynes, spenning, frekvens og entydig enkel betjeningsveiledning.
  1. Utførelse: I togvarmeposten skal det ikke være brytere som kobler laststrøm.
  2. Utførelse: All kobling av laststrøm skal skje i fordelingsmodul i 1000 V-fordelingsrom.
  3. Utførelse: Togvarmeposten skal dimensjoneres for 630 A. Togvarmeanlegget kan eventuelt dimensjoneres for en lavere ytelse.
  4. Utførelse: Togvarmeposten skal ha kapslingsgrad med minimum IP 54.
  5. Utførelse: Det skal være montert godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne i togvarmeposten.
  6. Utførelse: Togvarmepost skal være utført i rustfritt stål, galvanisert stål eller saltvannsbestandig aluminium.
  7. Utførelse: Alt utstyr skal tåle de mekaniske og klimatiske påkjenninger som kan oppstå.
  8. Utførelse: Utvendig utstyr skal være dimensjonert til å tåle fra –40 til +50 °C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Utstyrskrav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme