TRV:07849

ID TRV:07849
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Funksjoner på togvarmepost: Hver togvarmepost skal ha brytere for inn- og utkobling av last, nøkkelbryter og lampetest (trykkknapp/impulsbrytere).
  1. Utførelse: Innkobling av togvarmepost skal, dersom alle betingelser for innkobling er oppfylt, bare kunne utføres ved samtidig betjening av nøkkelbryter og inn-bryter.
  2. Utførelse: Type nøkkel- og låsesystem skal være godkjent av Bane NOR.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikkerhetskrav for innkobling.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme