TRV:07851

ID TRV:07851
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tilkoblingskabel: Kabel fra togvarmepost til tog skal produseres som vær- og oljebestandig, mangetrådet bevegelig kabel.
  1. Utførelse: Ledertverrsnitt skal være 1x185 mm2 Cu og skjerm med ledertverrsnitt minimum 25 mm2 Cu.
  2. Utførelse: Isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold til EN 50264-serien.
  3. Utførelse: Kabelen skal ha to signalledere med minimum 2x1,5 mm2 Cu med isolasjonsnivå U0/U=300/500 V.
  4. Utførelse: Signalledere for integrert pilotstift bør være integrert i kabelen (felles kappe).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kabelkrav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme