TRV:07855

ID TRV:07855
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Plassering av kabel: Det skal være stativ for oppheng av tilkoblingskabel og en blindkobling for låst oppheng av stikker.
  1. Utførelse: Uvedkommende skal ikke kunne fjerne stikket fra blindkoblingen.
  2. Utførelse: Blindkoblingen skal ikke gi indikasjon på at rullende materiell er tilkoblet.
  3. Utførelse: Blindkoblingen skal gi beskyttelse mot berøring selv om kabelen ved feil er spenningssatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon