TRV:07864

ID TRV:07864
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Intensjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Forsyningssikkerhet hensetting: For mest mulig avbruddsfri strømforsyning og minst mulig påvirkning på vedlikehold av banestrekningen skal hensettingsområder iht. (n-1) kunne mates via minimum to uavhengige tilførselsforbindelser, hver med tilstrekkelig spenning, strømføringsevne (se #Dimensjonering) og stabilitet (se #Overharmoniske og dynamiske fenoméner).
  1. Vurdering: Behov for antall uavhengige tilførselsforbindelser kan være avhengig av
    • hensettingsområdets størrelse
    • tilførselsforbindelsenes (eks. kontaktledningens) elektriske utforming og behov for frakobling (eks. vedlikehold, verndekning osv.)
    • avstand til matestasjon(er) og koplingsanlegg med mulighet for egen stasjonsavgang
  2. Utførelse: Løsning bør velges ut fra tabell.
  3. Vurdering: Valg av forsyningsløsning til hensettingsområder er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
  4. Dokumentasjon: Vurdering av forsyningssikkerheten skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Avbruddsfri strømforsyning og unngå hindring av banevedlikehold.
Endringsartikler 546 2020 Endringsartikkel 2715
Relatert krav
Opprettet 2020/09/16
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Dispensasjonssøknad: Sak #546-001938 Forsyningssikkerhet for hensetting