TRV:07865

ID TRV:07865
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst I de tilfellene hvor eksisterende siktlengde ikke oppfyller siktkravet med skiltet toghastighet, skal toghastigheten reduseres. Ny tillatt hastighet bestemmes ut fra Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger og hvor mye sikt som kan oppnås ved planovergangen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Skilting for tog ved nedsatt hastighet