TRV:07875

ID TRV:07875
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Forsyningsløsning: Forsyningsløsning for togvarme skal velges fra Tabell: Forsyningsløsning basert på Bane NORs strategi for strømforsyning til hensatte kjøretøy (EH-012458) utgitt i 2019.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett forsyningsløsning for togvarme
Endringsartikler Endringsartikkel 2556
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme