TABELL:Forsyningsløsning

Denne tabellen beskriver forsyningsløsninger for togvarme.

Tabell: Forsyningsløsning
Forsyningsløsning Bruk Beskrivelse og krav
Fra kontaktledningen via strømavtaker Foretrukken løsning for jernbanekjøretøy med egen strømavtaker. Standardiseringsvalg i tråd med hva som er vanlig i europeisk forvaltning og tjenestetilbud. Forventet hyllevareløsning for elektriske motorvognsett. * Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning
* Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring
* Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor
* Robusthet/Redundans
* Overharmoniske og dynamiske fenoméner
1000 V enfase togvarmepost For passasjervogner med UIC train line (standardisert system for intern strømforsyning fra lokomotiv til passasjervogn) og for de enkelttilfeller hvor bruk av strømavtaker ikke er hensiktsmessig eller relevant. Forsyning med 1 000 V enfase
400 V trefase togvarmepost Forventet fremtidig standardisert forsyningsløsning (se TS 50534:2010 og EN 50546:2020) for motorvognsett, spesielt til prøvespenning til kjøretøy på verksted. Forsyning med 400 V trefase