TRV:07880

ID TRV:07880
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 16,7 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system.
  1. Utførelse: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold på 15 kV til 1 kV.
  2. Utførelse: Transformatoren skal ved forsyning fra autotransformatorsystem tilkoples positivfasen (PL).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming og utførelse.
Endringsartikler Endringsartikkel 2556
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme