TRV:07909

ID TRV:07909
Bok 540
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst c) Seksjonering av delvis elektrifisert lastespor:Det skal være mulig å frakoble spenningen i en lengde på minst 35 m for delvis elektrifisert lastespor hvor lasting og lossing foregår i et område uten kontaktledning.
  1. Utførelse: Frakobling av spenning skal utføres ved hjelp av 🔗 skillebryter.
  2. Utførelse: Bryterens normalstilling skal være i lukket posisjon.
  3. Utførelse: Seksjoneringen skal utføres med seksjonsisolatorer.
    1. Utførelse: Seksjonsisolator skal plasseres minst 2,5 m utenfor 🔗 sporets middel mot nabospor.
    2. Utførelse: Seksjonsisolator skal der hvor det er 🔗 sporsperre monteres minst 5,5 m utenfor denne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2021/02/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor