TRV:07912

ID TRV:07912
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Kapasitetsmåling: transmisjonsnettets kapasitet skal kontinuerlig overvåkes og

rapporteres mot gjeldende RAM krav for tjenestetilbudet i nettet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "IP/MPLS"