TRV:07915

ID TRV:07915
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Kommunikasjon og belysning ved brytere: Dersom kontaktledningen er inndelt i seksjoner med manuell betjening, skal det finnes kommunikasjonsmidler og belysning ved bryterne.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre mulighet til å betjene seksjonsbrytere ved hendelser i tunnel.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.11 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Kommunikasjon og belysning ved brytere