TRV:07928

ID TRV:07928
Bok 551
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Balisene i gruppen skal plasseres i den retning og innbyrdes rekkefølge som kodetabellen angir. Se Figur: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet. I eksemplet er kun A-balisen styrt.


Figur: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2260
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon ATC - bygging - plassering i spor