TRV:07965

ID TRV:07965
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg d
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst b) Lengde på gjerdeelementer skal være 5 meter, men kan variere mellom 4 og 8 meter der det er behov for tilpasning av KL-master eller andre objekter i gjerdelinjen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2692
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Gjerde på plattform med høy hastighet#Krav til gjerdeelementer