TRV:07965

ID TRV:07965
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg d
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Lengde på gjerdeelementer skal være 5 meter, men kan variere mellom 4 og 8 meter der det er behov for tilpasning av KL-master eller andre objekter i gjerdelinjen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at passasjerer ikke beveger seg så nær plattformkant at de kan falle ut mot sporet som følge av aerodynamiske krefter ved togpassering i høy hastighet.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2692
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Gjerde på plattform med høy hastighet#Krav til gjerdeelementer