TRV:07966

ID TRV:07966
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg d
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Avstanden mellom gjerdeelementene skal være 2,5 m
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2692
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Gjerde på plattform med høy hastighet#Krav til gjerdeelementer