TRV:07967

ID TRV:07967
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg d
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Gjerdet skal utformes slik at det ikke innbyr til å klatre, eller sitte på.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at passasjerer ikke beveger seg så nær plattformkant at de kan falle ut mot sporet som følge av aerodynamiske krefter ved togpassering i høy hastighet.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2692
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Gjerde på plattform med høy hastighet#Krav til gjerdeelementer