TRV:07973

ID TRV:07973
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tabell: Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor viser sporkonstruksjoner for bruk i ballastfritt spor. Krav til Ballastfritt spor er gitt i Ballastfritt spor
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dette kravet skal sikre at ballastfritt spor bygges med standardiserte løsninger som blant annet tilfredsstiller overordnede krav til samtrafikk. Kravet sikrer at sporkonstruksjonene er dimensjonert for aktuelle aksellaster og hastigheter som skal kjøre på sporet, og at sporkonstruksjonen kan vedlikeholdes med standard verktøy og metoder.
Relatert krav
Opprettet
Referanse 530 2021 Endringsartikkel 2754
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon