530 2021 Endringsartikkel 2754

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2754
Forslagsdato 29.09.2020
Forslagsstiller Even Evensen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6 Sporkonstruksjoner
Avsnitt 5 Befestigelse
Forslagstekst Jeg må på nytt søke eksperthjelp hos dere.

Vedr. Banedata og FDV - og de nye ulike svilletyper med befestigelse, stivhet i mellomlegg osv. - så har det vært tema her, som jeg føler ikke er helt avklart.

Når E skal legge inn dok. i BD 3. parts ark, så får vår FDV byggeleder flere spørsmål som bringes videre til de som jobber med BD sentralt. Noen ganger kommer ikke svar i retur og hun kommer til meg.

Nedenfor noe av de spørsmål som står ubesvart vedr materiell i overgansoner mtp. BD ( FDV )

Som vi kjenner til Ref. vedlagt J – 26715 tegning så er : • sviller forskjellige ( men merket i endene og ulike visuelt ) • ulik stivhet på mellomlegg –( visuelt like men allikevel forskjellig, - nettopp det med stivhet er meget viktig i FDV / vedlikeholdsarbeid ) • isolatorer lik ( men ulik farge )

Jeg tenker at de her nemte sviller, befestigelse og mellomlegg bør få samme dokumentasjon f. nr. etc. som i : https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Betongsviller

Sviller : TRV:02606 Isolatorer : TRV:02611 – Tabell 22 Mellomlegg :TRV:02611 – Tabell 25

- i tillegg gjelder det også sviller FCA og DFC i vedl. Transition areas.

Felles for de objekt ovenfor er at vi her finner ikke svar i TRV hverken på ballastfritt spor osv. - eller søker vi feil ?

Kan noen av dere hjelpe til « trykke på rett knapp « slik at dette spørsmål blir avklart fra forsyning el. bidra med oppdat. Info !

NB! Et vedlegg mangler file:///R:/Staber/11500%20T/Overbygning/99.%20Personlige%20mapper/La/Midlertidige%20filer/even/Transition%20Areas%20Rev-1.pdf som viser de forskjellige overgangssonene.

Referansedokumenter

UUT-00-J-26715 (4).pdf
GWS05-4R_N132119-0B.pdf
TRS220-4R_N132205-0B.pdf
08_65116-30-7500re04.pdf

2 Systemdefinisjon

https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner inneholder mellom annet oversikt over sporkonstruksjoner som skal anvendes i Bane NOR ved sporombygging og bygging av nytt spor.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen beskriver sporkonstruksjoner som er tatt i bruk på ballastfritt spor. Pålitelighet sikres ved at sporkonstruksjonen tilfredsstiller etablerte standarder for ballastfritt spor (EN 16432), og befestigelse (EN 13481).

3.2 A - tilgjengelighet

God pålitelighet og vedlikeholdbarhet sikrer god tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen sikrer god vedlikeholdbarhet gjennom beskrivelse av sporkonstruksjon og deler til ballastfritt spor.

3.4 S - sikkerhet

Endringen beskriver sporkonstruksjoner som er tatt i bruk på ballastfritt spor. Sikkerhet ivaretas ved at sporkonstruksjonen tilfredsstiller etablerte standarder for ballastfritt spor (EN 16432), og befestigelse (EN 13481).

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen beskriver sporkonstruksjoner som er tatt i bruk på ballastfritt spor. Levetid ivaretas ved at sporkonstruksjonen tilfredsstiller etablerte standarder for ballastfritt spor (EN 16432), og befestigelse (EN 13481).

Endringen tilføyer sporkonstruksjoner for ballastfritt spor med god kapasitet med hensyn på aksellast og hastighet (overbygningsklasse d).

3.6 Ø - økonomi

Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor medfører høyere investeringskostnader enn "vanlige sporkonstruksjoner, men mindre behov for vedlikehold medfører lave livsløpskostnader for sporsystemet.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø direkte. Men valg av ballastfri sporkonstruksjon medfører økt bruk av betong, noe som kan resultere i høyere CO2 utslipp i forbindelse med bygging av sporet. På en annen side vil redusert behov for vedlikehold medføre reduksjon av CO2 utslipp i driftsfase.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales ved å tilføye nytt kapittel med følgende sporkonstruksjoner i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporkonstruksjoner:

4.1 Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor

TRV xxxxx

Tabell 1 viser sporkonstruksjoner for bruk i ballastfritt spor. Krav til Ballastfritt spor er gitt i Ballastfritt spor

Tabell 1: Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
Rheda 2000 VIPA DFC 1) 60E1 PANDROL VIPA DFC Innstøpt Rheda 2000 B 355.3-DFC d
Rheda 2000 Fastclip FCA 2) 60E1 PANDROL Fastclip P FCA Innstøpt Rheda 2000 B 355.3-FCA d
Rheda 2000 Vanguard retrofit 3) 60E1 PANDROL Vanguard/VIPA DFC retrofit Innstøpt Rheda 2000 B 355.3-DFC d

1) Sporkonstruksjon med dobbelt elastisk lag i befestigelse for bruk i tunneler, og bruer med lengde over 100 meter

2) Sporkonstruksjon med enkelt elastisk lag i befestigelse som kan brukes i masse/fjær system for demping av strukturstøy.

3) Sporkonstruksjon for demping av strukturstøy som kan ettermonteres i sville med VIPA DFC innfesting.


I tillegg tilføyes sporkonstruksjoner for ballastfritt spor i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner:

4.2 Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor

4.2.1 Rheda 2000 VIPA DFC

Figur 1: Rheda 2000 VIPA DFC
Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E1 101.160.xx
-
Fjærer Pandrol FC1504 Fastclip (med tåisolator) 103.xxx.xxx
4
Sideisolator 11 mm sideisolator oransje 103.xxx.xxx
2
Sideisolatorer 12 mm sideisolator brun 103.xxx.xxx
4
Underlagsplate DFC underlagsplate 103.xxx.xxx
2
Ankerbolt DFC Ankerbolt for feste av underlagsplate 103.xxx.xxx
2
Klemplate Klemplate innside for feste av underlagsplate 103.xxx.xxx
2
Klemplate Klemplate utside for feste av underlagsplate 103.xxx.xxx
2
Mellomlegg Gummi mellomlegg for underlagsplate 103.xxx.xxx
2
Mellomlegg mellomlegg for skinne 103.xxx.xxx
2
Sville Rheda 2000 B 355.3 med innstøpt VIPA DFC anker -
1

4.2.2 Rheda 2000 Fastclip FCA

Figur 2: Rheda 2000 Fastclip FCA
Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E1 101.160.xx
-
Fjærer Pandrol FC1504 Fastclip (med tåisolator) 103.xxx.xxx
4
Sideisolator 11 mm sideisolator mørkeblå 103.xxx.xxx
2
Sideisolator 12 mm sideisolator rød 103.xxx.xxx
4
Svilleskrue Svilleskrue for feste av skuldre 103.xxx.xxx
4
Skulder FCA skulder i støpejern 103.xxx.xxx
4
Mellomlegg gummi mellomlegg for skinne 103.xxx.xxx
2
Sville Rheda 2000 B 355.3 med innfestingselementer for FCA skuldre -
1

4.2.3 Rheda 2000 Vanguard retrofit

Figur 3: Rheda Vanguard
Deler Betegnelse F.nr. Antall pr. sville
Skinner 60E1 101.160.xx
-
Klemplater Vanguard gummi klemplater 103.xxx.xxx
4
Sideplater Vanguard sideplater 103.xxx.xxx
4
Justeringskiler Vanguard justeringskiler 103.xxx.xxx
4
Skulder Vanguard skulder 103.xxx.xxx
4
Festeklips Vanguard festeklips 103.xxx.xxx
4
Støtplate Vanguard gummi støtplate 103.xxx.xxx
2
Underlagsplate Vanguard underlagsplate 103.xxx.xxx
2
Ankerbolt DFC Ankerbolt for feste av underlagsplate 103.xxx.xxx
2
Pakning Pakning mellom underlagsplate og sville 103.xxx.xxx
2
Sville Rheda 2000 B 355.3 med innstøpt VIPA DFC anker -
1

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 12:57 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 23:17 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:18 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 22:31 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:42 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!