TRV:07974

ID TRV:07974
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved nyanlegg og svillefornyelse hvor kurveradien er mindre enn 250 m, skal det benyttes friksjonssviller
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet vil bidra til at kuver med radier mellom 250 m og 190 m kan helsveises, noe som gir en stor reduksjon av vedlikeholdsbehov og økt komfort. Friksjonsviller er en spesialutviklet betongsville som øker sidestabiliteten i kurver både på grunn av design og vekt. Friksjonssvillene har også mulighet for sporutvidelse, noe som medfører mindre slitasje på hjul og skinne, samt mindre bølgedannelser på skinneinnerstreng.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2842
Relatert krav TRV:07977
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Friksjonssviller