TRV:07977

ID TRV:07977
Bok 530
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Minste kurveradius for helsveist spor med friksjonssville BNF 54/60 skal være 190 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet vil bidra til at kuver med radier mellom 250 m og 190 m kan helsveises, noe som gir en stor reduksjon av vedlikeholdsbehov og økt komfort. Friksjonsviller er en spesialutviklet betongsville som øker sidestabiliteten i kurver både på grunn av design og vekt. Friksjonssvillene har også mulighet for sporutvidelse, noe som medfører mindre slitasje på hjul og skinne, samt mindre bølgedannelser på skinneinnerstreng.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2843
Relatert krav TRV:07974
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon