TRV:07984

ID TRV:07984
Bok 546
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Omfang: Nødfrakobling skal implementeres på alle elektrifiserte banestrekninger
  1. Utførelse: Banestrekninger skal deles inn i mindre og hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger for selektiv utkobling:
    • Inndeling i nødfrakoblingsstrekningene bør samsvare med inndeling i matestrekninger.
    • Stasjonsavganger i koblingsanlegg skal løses ut ved utløsning av tilgrensende nødfrakoblingsstrekninger.
  2. Utførelse: Det skal være mulig å endre inndelingen i nødfrakoblingsstrekninger ved behov.
  3. Vurdering: Inndeling av banestrekningen i mindre hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger skal avgjøres i samråd med ansvarlig enhet for trafikkstyring i Bane NOR
  4. Dokumentasjon: Logisk og geografisk utstrekning av en nødfrakoblingsstrekning skal være klart definert og informert slik at det ikke kan misforstås av togleder eller leder for kobling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2021/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling#Funksjonskrav