TRV:07984

ID TRV:07984
Bok 546
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Omfang: Nødfrakobling skal implementeres på alle elektrifiserte banestrekninger
  1. Utførelse: Banestrekninger skal deles inn i mindre og hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger for selektiv utkobling:
    • Inndeling i nødfrakoblingsstrekningene bør samsvare med inndeling i matestrekninger.
    • Stasjonsavganger i koblingsanlegg skal løses ut ved utløsning av tilgrensende nødfrakoblingsstrekninger.
  2. Utførelse: Det skal være mulig å endre inndelingen i nødfrakoblingsstrekninger ved behov.
  3. Vurdering: Inndeling av banestrekningen i mindre hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger skal avgjøres i samråd med ansvarlig enhet for trafikkstyring i Bane NOR
  4. Dokumentasjon: Logisk og geografisk utstrekning av en nødfrakoblingsstrekning skal være klart definert og informert slik at det ikke kan misforstås av togleder eller leder for kobling.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at spenningen hurtig kan fjernes på elektrifisert jernbane.
Endringsartikler 546 2018 Endringsartikkel 1965, 546 2021 Endringsartikkel 2923
Relatert krav TRV:03181
Opprettet 2021/02/11
Referanse EH-900125-000
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling#Funksjonskrav