TRV:08049

ID TRV:08049
Bok 531
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Dersom det utføres endelig justering (finjustering) etter nøytralisering, skal det kontrolleres og dokumenteres at sporets horisontale beliggenhet ikke er endret mer enn grenseverdier som er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Horisontal beliggenhet Dersom sporet flyttes utover disse grenseverdiene skal sporet nøytraliseres på nytt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon