TRV:08099

ID TRV:08099
Bok 546
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Sikring: Banestrømforsyningsanlegg med driftskontrollsystemer skal sikres etter Kraftberedskapsforskriften §5 og §7.
  1. Utførelse: Se nærmere typisk klassifisering i Banestrømforsying/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Sårbarhet.
Sikringskravene i kraftberedskapsforskriften omfatter både teknisk funksjonalitet, bygningsmessige forhold og operativ håndtering (beredskap).
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en effektiv og sikker måte i og etter ekstraordinære situasjoner for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene.
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3023
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse kbf §5

kbf §7

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Energiforsyningsanlegg