TRV:08182

ID TRV:08182
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Overføring av måleverdier: Måleverdier skal overføres mellom driftskontrollnivåer syklisk og i tillegg umiddelbart ved overskridelse av et nærmere definert dødbånd.
  1. Utførelse: Måleverdier skal skaleres til riktig enhet i den delen av driftskontrollsystemet som skaper dem.
  2. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere typiske måleverdier med enhet, tidssyklus, dødbånd og grenseverdier.
  3. Utførelse: Tidssyklus og dødbånd for å overføre endring av måleverdier bør tilpasses måleverdien slik at datamengden bli håndterlig uten å miste informasjon, for eksempel:
    1. Syklus på 1 s eller mindre og dødbånd på 50 % eller mer av nominell verdi for måleverdier som endres ofte.
    2. Syklus på 5 s eller mer og dødbånd på 10 % eller mindre av nominell verdi for måleverdier som normalt endres lite.
  4. Utførelse: Hvilke måleverdier som faktisk skal samles inn med tilhørende grenseverdier, skal spesifiseres og begrunnes av den som prosjekterer og bygger det spesifikke forsyningsanlegget.
  5. Utførelse: Grenseverdier brukt i lokalkontroll skal gjenspeiles i fjernkontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK52
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon