TRV:08184

ID TRV:08184
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Omgivelser: Driftskontrollsystemer med samband skal spesifiseres og utformes for omgivelsesbetingelser som angitt i EN 50125-3.
  1. Utførelse: Temperatur- og luftfuktighetsklasser T2 bør generelt legges til grunn.
  2. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Klimatiske forhold.
  3. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK45
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon