TRV:08185

ID TRV:08185
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Elektromagnetisk sameksistens: Driftskontrollsystemer skal oppfylle EN 50121, mer spesifikt del 4 eller del 5, som er produktfamiliestandard for jernbane til henholdsvis signal- og teleapparater og elkraftinstallasjoner og -apparater.
 1. Utførelse, vurdering og dokumentasjon: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektromagnetisk miljø.
 2. Utførelse: I mangel av andre spesifikke krav i EN 50121 og Teknisk regelverk skal det i EMC-planen etter del 1 tas hensyn til emisjon fra høyspentledere for banestrømmen som kan føre til en induksjon i nærliggende kabler for driftskontroll på 1,0 V/km ved 16 2/3 Hz og 0,3 V/km ved høyere frekvenser dersom det ikke utføres tiltak for å begrense påvirkningen.
 3. Unntak: Enkeltkomponenter kan, for å øke antallet mulige leverandører, oppfylle EN 61000-6-2 og EN 61000-6-4 som er generelle industristandarder, eller IEC 60870-2-1 som er produktfamiliestandard for fjernkontroll, forutsatt at det gjøres tiltak i installasjonen som gjør at kravene til nødvendig immunitet i jernbaneomgivelser likevel oppfylles.
Mulige tiltak for forbedret elektromagnetisk immunitet er:
 • bruk av fiberoptisk signaloverføring.
 • med elektrisk signaloverføring:
 • valg av utstyr med robuste signaldrivere/mottakere (balanserte signaler),
 • valg av kabel med god undertrykkelse av fellesmodusstrømmer (parrevolvert),
 • valg av kabel med omsluttende metallskjerm (folie-/flettet -skjerm eller begge deler),
 • galvanisk skille med relé eller linjetransformatorer,
 • omsluttende metallisk kapsling eller utstyrsskap,
 • jording av kabelskjerm, eventuelt kapasitiv jording med seriekoblet kondensator,
 • overspenningsvern,
 • økt avstand til støykilder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK44
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon