TRV:08194

ID TRV:08194
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Signalliste for fjernkontroll: Signalliste for fjernkontroll skal inneholde liste over fjernkontrollerte objekter med:
  1. Utførelse: Listen skal føres i mal for IO-liste, se vedlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> (DK)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon