TRV:08200

ID TRV:08200
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dokumentasjon av akseptansetest: Dokumentasjon av akseptansetest skal minimum inneholde komplette testplaner, testprosedyrer og testprotokoller for typetest, FAT og SAT.
  1. Utførelse: Det skal dokumenteres full sporbarhet og etterprøvbarhet i forhold til gitte krav. Se verifikasjonskrav i krav om fjernkontroll og lokalkontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> (DK)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon