TRV:08222

ID TRV:08222
Bok 521
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Forundersøkelser for neste fase: Anbefalte forundersøkelser til neste planfase og supplerende undersøkelser under bygging skal beskrives.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det synliggjøres hvilke supplerende undersøkelser som må gjøres i senere planfaser og under bygging.
Endringsartikler Endringsartikkel 3158
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser#Rapportering og dokumentasjon