TRV:08223

ID TRV:08223
Bok 521
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Arkivering i offentlige databaser: Resultater fra forundersøkelsene skal registreres i nasjonale databaser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at resultater fra forundersøkelser registreres i relevante databaser.
Endringsartikler Endringsforslag 3158
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Forundersøkelser#Rapportering og dokumentasjon

Februar 2022: For tiden pågår det arbeider i bransjen for å etablere nye databaser og innmeldingsplikt for enkelte resultater. Regelverket bør oppdateres når dette er på plass. Vurder også behov for å legge inn bestemmelse om hvem som har ansvar for å melde inn resultatene.