TRV:08228

ID TRV:08228
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Driftsmerking: For å bedre oversikten over matestasjoner og forhindre feilbetjening skal matestasjoner ha enhetlig og logisk driftsmerking.
  1. Utførelse: Merkingen skal utføres som angitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Sikre enhetlig merking og dermed gjøre anleggene mer oversiktelige og forhindre feilbetjening
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse EH-027288-000 ID406

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon