TRV:08236

ID TRV:08236
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Avstanden fra spissen (reell spiss) til den bevegelig krysspissen og til punktet på krysspissen hvor det er hjulkontakt, skal være større enn 10 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll_av_bevegelige_krysspiss#Tilslutning_mellom_krysspiss_og_mangankrybbe

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/532_2022_Endringsartikkel_1412
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon