TRV:08237

ID TRV:08237
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Avstanden mellom den bevegelige krysspissen og krysspisstøttene skal ikke overstige 2 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Krysspissens sideslitasje

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse https://trv.banenor.no/wiki/532_2022_Endringsartikkel_1412
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon